پاورپوینت های کتاب آفرینش نظریه معماری

پاورپوینت های کتاب آفرینش نظریه معماری

پاورپوینت های کتاب آفرینش نظریه معماری

دانلود پاورپوینت های کتاب آفرینش نظریه معماری ۴۴۸ اسلاید

 

فهرست کلی مطالب: 

محیط ساخته شده
رویه عملی طراحی
رابطه رفتار انسان و محیط ساخته شده
شناخت انسان و ویژگی های محیط زندگی او
نقش علوم رفتاری در تدوین مبانی نظری معماری
فرایند طراحی محیط
ماهیت محیط
ارزش های زیبا شناختی و محیط ساخته شده

 

بخشی از مطالب................

1) بنیان نظری
آفرینش نظریة معماری؛ مبنای کارکردگرایی نوین
(عملکردگرایی نوین)
از طراحی محیط، طراحی برای رفتار انسان
نقش علوم رفتاری در طراحی محیط
کاربرد نظریه: در طراحی شهری، در طراحی معماری، و.....
2-مسائل نظری
نقد نهضت مدرن
معماری کارکردگرا آن قدر که معماران مدرن ادعا کرده اند، خردگرا نبوده است
مدرنیست ها سعی در تعریف انسان و نیازهای او در چارچوبی محدود و مکانیکی داشته اند (صرفاً انسان)
اما نظریة پیشنهادی لنگ بر مدل سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو بنیان یافته تا تعریف جامع تری از کارکردگرایی
–عملکردگرایی- را ارائه نماید.
تعریف کارکردگرایی نوین بر مبنای مدل مازلو: پاسخ به تنوع نیازهای انسانی از طریق طراحی محیط کالبدی
مکمل اندیشه های ناکافی خردگرا در معماری مدرن است (انسان + محیط)
استفاده از علوم رفتاری به عنوان منبع همیشگی طراحی محیط.............


دسته:

پاورپوینت های کتاب آفرینش نظریه معماری

خرید آنلاین