پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه تنفس

پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه تنفس

پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه تنفس

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه تنفس ۱۲۲ اسلاید

 

تعريف: 
تنفس عبارتست از انتقال اكسيژن از هواي جو به محيط سلولي و انتقال انيدريك كربنيك از محيط سلولي به هواي جو 
مراحل انجام تنفس: 
1- ورود هوا به ريه (دم) و خروج هوا از ريه (بازدم) يا تهويه ريوي (Ventilation)
2- تبادل گازي بين ريه و خون يا انتشار (Diffusion)
3- انتقال گازها در خون (Gas Transport)
4- كنترل تنفس (Regulation of Respiration)

 

ساختمان و اعمال كلی دستگاه تنفسStructure and Function
الف: ساختمان دستگاه تنفس
1- مجاری تنفسی فوقانی (Upper Airways)
مجاری بینی، حلق و حنجره
1- مجاری تنفسی تحتانی (Lower Airways)

مجاری تنفسی تحتانی (Lower Airways)نای (Trachea) و انشعابات آنبخش هدایتی (Conducting Zone) نای، نایژه ها، نایژكها و نایژكهای انتهائی (تا انتهای انشعاب16)بخش تنفسی (Respiratory Zone)نایژكهای تنفسی، مجاری حبابچه ای، دالانها و كیسه های هوائی (از انشعاب 17 تا آخر)...........


دسته:

پاورپوینت فیزیولوژی دستگاه تنفس

خرید آنلاین